Yüksekokul Müdürü Mesajı

Kıymetli öğrencilerimiz,

2001 yılında kurulan Yüksekokulumuz hedefini “Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim veren, sürekli değişme ve gelişmeleri izleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücü yaratan, ülkemizin meslek yüksekokulları arasında öncü yerini almak” olarak belirlemiştir.

Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışırken benimsemiş olduğumuz “Şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik, insan odaklılık, yenilikçilik, yaratıcılık, güvenilirlik, mükemmellik ve evrensellik” temel değerlerimizden asla ödün vermemekteyiz.

Yüksekokulumuzda 7 bölüm ve bu bölümlerin altında 9 program bulunmaktadır:

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

  • Basım ve Yayım Teknolojileri Programı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

  • Bilgisayar Programcılığı Programı

Elektrik ve Enerji Bölümü

  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

  • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı
  • Mekatronik Programı
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

  • Makine, Resim ve Konstrüksiyonu Programı

Tasarım Bölümü

  • Grafik Tasarımı Programı

İnşaat Bölümü

  • Yapı Denetimi Programı

 

Ülkemizde gelişen endüstride nitelikli iş gücüne olan talep hızla artarken, diğer yandan işsizlik oranları da artmaktadır. Günümüz koşullarında rekabet edebilme, standart eğitim-öğretim yöntemleriyle kazanılacak yetkinliklerle mümkün olmamaktadır. Üst düzey bir akademik kadro ile yüz yüze eğitimin yanında hibrid, harmanlanmış ve uzaktan eğitim modellerinin de kullanıldığı Yüksekokulumuzda, en üst düzeyde teknolojiden de yararlanılmaktadır.

Eğitimini tamamlayıp profesyonel iş hayatına geçen mezunlarımızı, temel hedeflerimize uygun ve tam donanımlı olarak yetiştirmek için programların tamamında uygulamalı derslere önem verilmekte; atölye, laboratuvar ve stüdyolarda dersler, tecrübeli öğretim elemanlarımızın gözetiminde yapılmaktadır. Tüm programlarda dönem içerisinde staj dersi, yaz döneminde de sanayi kuruluşlarında isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır. Staj dersinde küçük gruplara ayrılan öğrencilerimiz, öğretim elamanlarımızın gözetiminde alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler edinerek, endüstri tesislerine yapılan teknik gezi ve ziyaretlerle deneyim kazanmaktadır. Yaz dönemi isteğe bağlı staj ise öğrencilerimizin kendi inisiyatifleri ile katıldıkları uygulama çalışmalarından oluşmaktadır.

Öğrencilerimize eğitimleri sürecinde derslerinde, mezuniyetleri sonrasında profesyonel iş hayatlarında başarılar dilerim.

Ayrıca Yüksekokulumuzu tercih edecek olan öğrenci adaylarına da girecekleri sınavlarda başarılar dilerken, kendilerini heyecanla beklediğimizi bilmelerini isterim.

 

Yüksekokul Müdürü