Sıkça Sorulan Sorular

Yüksekokulda geçme sistemi nasıl?

Yüksekokulumuzda 4’lü not sistemi uygulanmakladır. Mezun olabilmek için öğrencilerimizin 120 krediyi tamamlamış olması, not ortalamasının en az 2,00 olması, FF veya DZ dersinin olmaması gerekmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı itibariyle yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Staj uygulanmaktadır. 

 

Devamsızlık süresi ne kadar?

Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bir dersten dönemde boyunca %30’dan fazla devamsızlık yaptığınızda, o dersten devamsızlıktan kalmış olursunuz. Öğrenci, devamsızlıktan kaldığı dersi tekrar almak zorundadır.

 

Rapor geçerli mi?

Ders döneminde rapor geçerli değildir. Sadece sınav dönemlerinde rapor geçerlidir. Sınavınızın olduğu günden sonraki beş iş günü içerisinde raporunuzu öğrenci işlerine mazeret sınavı dilekçesiyle teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Akademik danışman ne demek, akademik danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek; öğrenciyi her yarıyıl başında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirmek; öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken dersine/derslerine onay vermektir.

Akademik danışmanınızı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

 

Ders kayıtları ne zaman?

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 

Kayıt yenileme ve ders kaydında ne yapmam gerekir?

Öncelikle ÖGRBİLSİS üzerinden varsa ödemeniz gerekli tutarı öğrenmeli, ilgili bankaya yatırmalısınız. ÖGRBİLSİS üzerinden “kayıt onayı” vermelisiniz. Sonrasında ders seçim işlemine başlayabilirsiniz. Sistem üzerinden alacağınız not durum belgesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda almanız gereken dersleri seçmelisiniz. Gerektiği durumda yerine işlemini yapmalısınız. Akademik danışmanınızla iletişime geçerek danışman onayını aldığınızda ders seçim işleminiz tamamlanmış olur. Ders programının çıktısını almalı ve danışmanına imzalatmanız gereklidir.

 

Derslerim çakışıyor, her iki dersi alabilir miyim?

Hayır. Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle çakışan iki dersi almanız mümkün değil. Öncelikle alttan kalan dersinizi almanız gerekmektedir.

 

Not yükseltmek için geçmiş olduğum dersi tekrar alabilir miyim?

Evet. Kayıt yenileme haftasında danışmanınıza Not Yükseltme Dilekçesi vererek ders seçim işlemini yapabilirsiniz. Ancak dersi tekrar aldığınızda notunuzu düşürmeniz halinde en son aldığınız not geçerli olmaktadır.

Aldığım dersten çekilmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Derslerin başlamasından itibaren üç hafta içerisinde Dersten Çekilme Dilekçesi vererek çekilebilirsiniz. Bununla ilgili olarak danışmanınızın onayını da almanız gerekmektedir.


Ders intibak işlemi ne demek?

Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep ettiğinizde almış olduğunuz derslerin, sorumlu olduğunuz derslerle eşleştirilmesi işlemidir. Başvurunuz üzerine yapılacak ders intibak işlemi için size verilen belgeyi kaybetmeyiniz ve ders kaydında buna göre ders seçiniz.

 

Derslerden muafiyet talep edebilir miyim?

Evet. Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirsiniz. Bunun için önceden eğitim gördüğünüz yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) transkript ve ders içeriğinizi eklediğiniz dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmanız gereklidir.


Dersin sınavına giremedim. Mazeret sınavına girebilir miyim?

Mazeret sınavına girebilmeniz için Üniversitemiz senatosunda kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte Mazeret Sınavına Başvuru Dilekçenizi sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Kayıt dondurmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Üniversitemiz senatosunda kabul edilen Haklı ve Geçerli Nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte dilekçenizi Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Yüksek onur ve onur belgesinin alınma şartları nelerdir?

Yüksek onur ve onur belgesi alma şartları Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre:

  • Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve dönem not ortalaması (DNO) 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

  • Genel not ortalaması (GNO) 3,50 ve üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur, bu durum öğrencinin diploma ekine işlenir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

 

Yaz okuluna nasıl başvurabilirim?

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.
Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

Öğrenci, yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

Öğrenciler, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

 

Yaz okulunda başka bir üniversiteden ders almak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen derslere en çok 20 AKTS, mezun durumdaysa en çok 25 AKTS sınırları aşmamak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz.

Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, almak istediği dersin eşdeğerliğinin onaylanması için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçenin eklerinde öğrencinin transkripti, almak istediği dersin hem PMYO hem de başka üniversite/fakülte/bölümden alınmış onaylı ders içeriği eklenmek zorundadır.

 

Mezun oldum, önlisans diplomamı almak için ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.

 

İlişiğimi kesmek istiyorum, ne yapmam gerekir?

Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçebileceğim bölümler nelerdir?

Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda Yüksekokul programlarından geçiş yapılabilecek fakülteler yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuz programlarının geçiş yapabileceği programlar şunlardır:

Yüksekokul Programları

Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Basım Teknolojileri, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar – Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik - Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği

Grafik Tasarımı

Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım

Makine Resim ve Konstrüksiyon

Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Gazetecilik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarım ve Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Dijital Medya, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya

Mekatronik

Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği

Yapı Denetimi

İnşaat Mühendisliği

 

Öğrenci kimlik kartımın barkodu çalışmıyor, ne yapmalıyım?

Öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmalısınız. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.


Kimlik kartımı kaybettim, yenisini nasıl alabilirim?

Öğrenci kimlik kartının yenilenebilmesi için öncelikle kimlik kartı bedelini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontuyla birlikte öğrenci işlerine başvurarak dilekçe doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.

Azami süre nedir?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44-c maddesinde azami süre şu şekilde belirtilmektedir:

"... kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl..."  

 

Azami süre sonunda mezun olamadım, ne yapmam gerekir?

Ön lisans programları için azami süre 4 yıl (8 yy) olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda mezun olmaması durumunda öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  

Yüksekokul duyurularını takip ederek azami süre sonunda Yüksekokul’a dilekçe ile başvurmanız ve açılacak olan Ek Sınava girmeniz gerekmektedir.

 

Ek sınava başvurabilir miyim, nasıl?

Ön lisans programları için azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  Bunu için öğrencinin dilekçe ile Yüksekokulumuza başvurması gerekmektedir. 

Ek sınava girebilmek koşulu ilgili Senato kararında; "a) azami süreyi tamamlamış olmak;  b) son sınıf öğrencisi olamak" şeklinde tanımlanmıştır. 

Ek sınava kalan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

"Azami süremi tamamladım ama mezuniyet için 2,0 not ortalamasını tutturamadım." Ne yapmalıyım?

Mezuniyet için tüm derslerini alıp başarılı olmuş ancak 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrencilere;

Not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

Öğrenciler Ek Sınava girmek istedikleri dilekçeyi doldurarak Yüksekokul Sekreterliğine teslim eder.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitiminde başarısız oldum, ne yapmam gerekir?

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi alan öğrenciler ilk yılları sonunda hazırlıkta başarısız olsalar dahi bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler. Bunun için kayıtlı oldukları programın öğrenci işlerine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin ne zamana kadar verileceği konusunda Yüksekokulumuz duyurularını takip ediniz. 

 

Kazandığım bölümde İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi var, ne yapmam gerekir?

Yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi (İBH) olan programımız İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programıdır (İHA)

İHA Programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin İBH eğitimi alıp almayacaklarına ilişkin dilekçeyi Program Sorumlusu Öğr. Gör. Emre ÖZBEK'e vermeleri gerekmektedir.  

Eğer öğrenci İBH eğitimi almak istemiyorsa doğrudan birinci sınıfa başlar.

İBH eğitimi almak isteyen öğrencinin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmesi gerekmektedir. Sınav sonucuna göre oluşturulacak seviye gruplarında eğitim alan öğrenci yıl sonunda başarılı olması durumunda bir sonraki yılda bölüme devam eder. 

Hazırlık eğitimine başlayan öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulunun duyurularını takip etmesi gerekmektedir.