Hakkında

Yüksekokulumuzun temel kuruluş amacı, “sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak”tır. Öğrencilerimizin donanımlı, akılcı, sorgulayan, analitik düşünebilen ve kriz çözebilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen Yüksekokulumuzda, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunulmaktır.

Halen Yüksekokulumuzda;

 • Basım ve Yayım Teknolojileri,
 • Bilgisayar Programcılığı,
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,
 • Grafik Tasarımı,
 • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
 • Makine Resim ve Konstrüksiyonu,
 • Radyo ve Televizyon Teknolojisi
 • Mekatronik,
 • Yapı Denetimi

olmak üzere, toplam 9 programda eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. 

 

Tarihçe: 

Eskişehir il merkezinde bulunan Porsuk Meslek Yüksekokulu; daha önce TCDD Genel Müdürlüğüne ait olan ve 7383 m2 kapalı alana sahip, üç katlı, üç bloktan oluşan binanın, Anadolu Üniversitesi tarafından büyük bakım onarımı gerçekleştirilmesi sonucunda 2001-2002 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 

2001-2002 akademik yılında Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim verilen progralarımız; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. öğretim), Matbaacılık (I. ve II. öğretim), Radyo-Televizyon Tekniği (I. ve II. öğretim), ilk kez Porsuk Meslek Yüksekokulunda açılan Trafik ve Karayolu Ulaşımı, Raylı Sistemler Teknolojisi (Elektrik-Elektronik, İşletmecilik, Makine, Yol Yan Alanları) programlarıdır.  

 • 2002-2003 akademik yılından itibaren Yüksekokulumuzda; ‘Mesleki ve Teknik Orta Öğrenim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığın Sağlanması Projesi’ kapsamında II. Öğretimde 12 program açılmış, 
 • 2005-2006 akademik yılına gelindiğinde ise ikinci öğretim programlarından Makine (İEML) ve Muhasebe programları kapatılmış, ayrıca Raylı Sistemler Teknolojisi Programı; Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Raylı Sistemler Yol olmak üzere 4 programa ayrılmış,
 • 2008-2009 akademik yılı başında Çocuk Gelişimi İÖ Programı Anadolu Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Yunus Emre Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmış;
 • 2009-2010 öğretim yılında Yüksekokulumuzda Raylı Sistemler Makinistlik Programı açılmış,
 • 2010-2011 Öğretim yılında Grafik Tasarımı, Mekatronik, Uçak Teknolojisi Programları açılmış,
 • 2012-2013 akademik yılından itibaren Yüksekokulumuz Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Raylı Sistemler Yol, Uçak Teknolojisi, Ulaştırma ve Trafik, Programları yeni kurulan Ulaştırma Meslek Yüksekokuluna devredilmiş, 
 • 2013-2014 akademik yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Yapı Denetimi Programları açılmış, 
 • 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi kurulmuş, 
 • 2018'de Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren Yüksekokulumuz 7141 sayılı Kanunla kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine aktarılmış, 
 • 2019-2020 akademik yılında Türkiye’de ilk kez açılan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programına öğrenci alınmıştır.