Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Çağdaş nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanan, uluslararası standartlarda eğitim veren, yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, öğretim elemanı, sektör ve öğrenci etkileşimini sağlayan, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı bir Yüksekokul olarak;

 • Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,
 • Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak,
 • Toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.

 

Vizyonumuz: Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim veren, sürekli değişme ve gelişmeleri izleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücü sağlayan, ülkemiz meslek yüksekokulları arasında öncü yerini almaktır.

 

Temel Değerlerimiz:

 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Mükemmellik
 • Evrensellik