Vizyon & Misyon

Vizyon

Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim veren, sürekli değişme ve gelişmeleri izleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli iş gücü yaratan, ülkemizin meslek yüksekokulları arasında öncü yerini almaktır.

Misyon

Çağdaş nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanan, uluslararası standartlarda eğitim veren, yeniliklere açık ve kendisini sürekli geliştiren, öğretim elemanı, sektör ve öğrenci etkileşimini sağlayan, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı bir Yüksekokul olarak;

 • Bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim, araştırma ve projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,
 • Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunmak,
 • Toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektir.

Temel Değerler

 • Şeffaflık
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yenilikçilik
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Mükemmellik
 • Evrensellik