Yapı Denetimi Programı

İnşaat sektörünün gerek üretim gerek satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olur. Yapı denetimi teknikerinin almış olduğu eğitim, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır. Programda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde güncelleme yapılmıştır. Güncelleme yapılan ders programına "dersler" den ulaşabilirsiniz. 

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNG187 İngilizce I Zorunlu Dersler 3+0 3.0
MAT125 Genel Matematik Zorunlu Dersler 3+1 4.0
MEK104 Statik Mukavemet Zorunlu Dersler 3+0 4.5
TAR165 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Dersler 2+0 2.0
TOP102 Topografya Zorunlu Dersler 2+2 4.5
TÜR125 Türk Dili I Zorunlu Dersler 2+0 2.0
YPD101 Yapı Denetimi Zorunlu Dersler 2+1 3.0
YPD103 Yapım Yöntemleri I Zorunlu Dersler 3+1 4.0
YPD105 Yapı Fiziği ve Malzemesi Zorunlu Dersler 3+0 3.0

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
BİL129 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu Dersler 2+1 3.0
İNG188 İngilizce II Zorunlu Dersler 3+0 3.0
İSG401 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu Dersler 2+0 2.0
MAT140 Mesleki Matematik Zorunlu Dersler 3+1 4.0
TAR166 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Dersler 2+0 2.0
TEK107 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Zorunlu Dersler 3+1 4.0
TÜR126 Türk Dili II Zorunlu Dersler 2+0 2.0
YPD102 Depreme Dayanıklı İnşaat İçin Temel İlkeler Zorunlu Dersler 2+0 2.0
YPD108 Yapı Elektrik Tesisat Bilgisi Zorunlu Dersler 2+0 3.0
ŞPL201 Yerel Yönetim ve Çevre Zorunlu Dersler 3+0 3.0
Seçmeli Ders ( 1 Ders ) Seçmeli ( 2 AKTS ) 0.0

III. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
MEK211 Zemin Mekaniği Zorunlu Dersler 3+0 4.0
YPD205 Yapı Denetim Uygulamaları Zorunlu Dersler 2+2 4.0
YPD207 Yapılarda Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu Dersler 2+1 3.0
İNŞ229 Betonarme Yapı Dizayn Zorunlu Dersler 2+2 4.0
Mesleki Seçmeli Dersler ( 4 ) MSD ( 12 AKTS ) 0.0
Seçmeli Dersler ( 1 Ders ) Seçmeli (3 AKTS) 0.0

IV. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İNŞ230 Zemin İyileştirme Yöntemleri Zorunlu Dersler 3+0 4.0
MİM216 Mimari Proje Analizi ve Tasarımı Zorunlu Dersler 2+1 3.0
YPD208 Yapı Denetim ve İmar Hukuku Zorunlu Dersler 2+1 3.0
YPD298 Staj Zorunlu Dersler 0+4 5.0
Mesleki Seçmeli Dersler ( 5 Ders ) MSD ( 15 AKTS ) 0.0

Mesleki Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
İLT105 Genel ve Teknik İletişim Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
İNŞ232 Beton Analizi Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 3.0
İNŞ235 Beton Teknolojisi Yöntemleri Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 3.0
İNŞ237 Jeoteknik Uygulamalar Mesleki Seçmeli Dersler 2+1 3.0
KGS104 Kalite Güvence ve Standartlar Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
ŞPL202 Harita-Planlama ve Kamulaştırma Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 3.0
YPD104 Yapım Yöntemleri II Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
YPD202 Yapılarda Hasar Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 3.0
YPD203 Mesleki İngilizce Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
YPD206 Yapılar ve Deprem Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 3.0
TÜR120 Türk İşaret Dili Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 3.0
YPD204 Şantiye Organizasyonu Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
ESTÜ401 Profesyonel Hayata Geçiş Mesleki Seçmeli Dersler 1+1 2.0
TRA203 Köprüler ve Tüneller Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
TRA220 Yol Bilgisi Mesleki Seçmeli Dersler 2+1 3.0
TRA223 Yol Geotekniği Mesleki Seçmeli Dersler 2+2 4.0
YPD201 Yapılarda Onarım ve Güçlendirme Mesleki Seçmeli Dersler 2+0 2.0
YPD209 Geleneksel Yapı Malzemeleri Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD213 Yapı Denetiminde Labaratuvar Deneyleri I Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 4.0
YPD214 Yapı Denetiminde Labaratuvar Deneyleri II Mesleki Seçmeli Dersler 3+1 4.0
YPD215 Yapıların Sürdürülebilir Yeşil Binalara Dönüştürülmesi Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD216 Alternatif Yapı Malzemeleri Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD217 Yapı Denetiminde Arazi Mülkiyeti ve Gayrimenkul Değerlemesi Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD218 Yapı Denetimde Kentsel Dönüşüm ve Kent Planlaması Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD220 Yapı Denetiminde Bilim,Mantık ve Etik Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0
YPD222 Yapı Denetimde Temel Afet Bilgisi Mesleki Seçmeli Dersler 3+0 4.0

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Teori + Uygulama AKTS
ESTÜ112 Herkes için Siber Güvenlik Seçmeli Dersler 2+0 2.0
ESTÜ113 Tasarım Odaklı Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 2.0
ESTÜ114 Görsel Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 3.0
ESTÜ115 Fotografik Bakış Seçmeli Dersler 2+1 3.0
ESTÜ116 Bilgisayar Destekli Tasarım I Seçmeli Dersler 3+0 3.0
ESTÜ117 Bilgisayar Destekli Tasarım II Seçmeli Dersler 3+0 3.0
ESTÜ118 Kavramlarla Görsel Düşünme Seçmeli Dersler 3+0 3.0
THU203 Topluma Hizmet Uygulamaları Seçmeli Dersler 0+2 3.0
ESTÜ101 Üniversite Hayatına Giriş Seçmeli Dersler 0+1 2.0
ESTÜ103 Seramik Tasarım Süreçleri Seçmeli Dersler 2+1 3.0
ESTÜ104 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri Seçmeli Dersler 2+1 3.0
ESTÜ106 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler 2+1 3.0
ESTÜ119 Flüt Seçmeli Dersler 3+1 3.0
ESTÜ120 Solfej Seçmeli Dersler 3+1 3.0
BEÖ155 Beden Eğitimi Seçmeli Dersler 2+0 2.0
SAN155 Salon Dansları Seçmeli Dersler 0+2 2.0
ESTÜ121 Piyano Seçmeli Dersler 3+1 3.0
ESTÜ122 Gitar Seçmeli Dersler 3+1 3.0
ESTÜ111 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler 1+2 4.0