Hakkımızda

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren Yüksekokulumuz; 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine aktarılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.  

Yüksekokulumuzun temel kuruluş amacı, “sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak”tır. Öğrencilerimizin donanımlı, akılcı, sorgulayan, analitik düşünebilen ve kriz çözebilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen Yüksekokulumuzda, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır.

Halen Yüksekokulumuzda;

Basım ve Yayım Teknolojileri,

Bilgisayar Programcılığı,

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,

Grafik Tasarımı,

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

Makine Resim ve Konstrüksiyonu,

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Mekatronik,

Yapı Denetimi

olmak üzere, toplam 8 programda eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. 


Tarihçe: 

Eskişehir il merkezinde bulunan Porsuk Meslek Yüksekokulu; daha önce TCDD Genel Müdürlüğüne ait olan ve 7383 m2 kapalı alana sahip, üç katlı, üç bloktan oluşan binanın, Anadolu üniversitesi tarafından büyük bakım onarımı gerçekleştirilmesi sonucunda 2001-2002 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 

2001-2002 öğretim yılında Yüksekokulumuz programları şunlardır: Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (I. ve II. öğretim), Matbaacılık (I. ve II. öğretim), Radyo-Televizyon Tekniği (I. ve II. öğretim) programları. Ayrıca, ilk kez Porsuk Meslek Yüksekokulunda açılan Trafik ve Karayolu Ulaşımı, Raylı Sistemler Teknolojisi (Elektrik-Elektronik, İşletmecilik, Makine, Yol yan alanları) programları.  

2002-2003 öğretim yılından itibaren yüksekokulda; ‘Mesleki ve Teknik Orta Öğrenim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığın Sağlanması Projesi’ kapsamında II. Öğretimde 12 program açılmıştır. 

2005-2006 öğretim yılına gelindiğinde ise ikinci öğretim programlarından Makine (İEML) ve Muhasebe programları kapatılmıştır. Ayrıca Raylı Sistemler Teknolojisi Programı; Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Raylı Sistemler Yol olmak üzere 4 programa ayrılmıştır.

2008-2009 öğretim yılı başında Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi İÖ Programı Üniversitemize yeni kurulan Yunus Emre Meslek Yüksekokulu bünyesine aktarılmış; 2009-2010 öğretim yılında Raylı Sistemler Makinistlik Programı, 2010-2011 Öğretim yılında Grafik Tasarımı, Mekatronik, Uçak Teknolojisi Programları açılmıştır.

2012-2013 öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuz Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Makinistlik, Raylı Sistemler Yol, Uçak Teknolojisi, Ulaştırma ve Trafik, Programları Üniversitemizde yeni kurulan Ulaştırma Meslek Yüksekokuluna devredilmiştir. 

2013-2014 öğretim yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Makine Resim ve Konstrüksiyon, Yapı Denetimi Programları açılmıştır. 

Yüksekokulumuz, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne devredilmiştir.