Formlar ve Dilekçeler Dosya
1- Müdürün Görev ve Sorumlulukları İndir
2- Müdür Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları İndir
3- Yüksekokul Sekreterinin Görev ve Sorumlulukları İndir
4- Öğretim Üyesinin-Elemanının Görev ve Sorumlulukları İndir
5- Öğrenci İşleri Biriminin Görev ve Sorumlulukları İndir
6- Yardımcı Hizmetli Personelin Görev ve Sorumlulukları İndir